Ettevõtete reorganiseerimine

Lähtudes Teie vajadustest ja finantsotstarbekusest, teeme ettepanekuid ettevõtte või ettevõtte grupi optimaalseks ümberkujundamiseks, anname nõu osaluse ja varade ümberpaigutamisel.

Finantskonsultant omab kogemust ka suurte ettevõtete jagamise ning ühendamise osas: alates põhiettevõtte (-te) raamatupidamise ülevaatamisest ning korrastamisest, kuni uue ettevõtte (-te) koostamiseni. Meie abiga lõpetatakse jagamisprotsess edukalt, kuna meie poolt saab alati kõrgkvafititseeritud finants- ning maksutoetus.

Ettevõtte finantsanalüüs, finantsjuhtimine

Osutame ettevõtetele finantsteenust (k.a. kontserniettevõtete), mis hõlmab:

  • Aruandluse koostamine;
  • Rahavoogude prognooside koostamine ning jälgimine;
  • Eelarve koostamine ning täitmise jälgimine;
  • Raamatupidamise korrastamine;
  • Finantsanalüüs ning käibekapitali juhtimine.

Erianalüüsid

Ettevõtete ostueelne analüüs (due diligence)

Finantskonsultant inimesed omavad kogemust ettevõtete ostueelse analüüsi osas ning on alati valmis Teid aitama.
Aitame Teie ettevõtte müügiks ette valmistada: teeme müügieelsed ettevalmistused finantsdokumentatsioonides, koostame müüja poolt ostja jaoks vajalikud dokumendid.

Ettevõtete sissekontroll

Kui Te soovite teada saada oma ettevõtte riskikohtadest või viia ettevõttes läbi sõltumatut erikontrolli, siis meie professionaalid saavad Teid aidata.
Ettevõtte sisekontroll on väga oluline pankade jaoks, kuna annab sõltumatu arvamuse ettevõtte tegelikust finantsseisust ning olemasolevatest finantsriskidest.

Finantsalased nõustamised

Juhul, kui ettevõtte juhil tekivad finantsalased probleemid või küsimused, oleme alati valmis Teid aitama. Juhul, kui meie firma osutab Teile raamatupidamisteenus, siis on kõik suulised finantskonsultatsioonid tasuta.