Pankrotimenetlused

Finantskonsultant teeb pikaajalist koostöö pankrotihalduritega, pakkudes neile pankrotimenetluses raamatupidamisteenust koos pankrotivara arvestuse ning töötajate hüvitiste arvestustega ning viib läbi erikontrolle pankrotimenetluses.
Pankrotimenetluse raamatupidamisteenuse käigus koostatud aruanded annavad vajaliku ülevaate pankrotimenetlusest nii pankrotihaldurile kui toimkonna liikmetele. Koostatud aruanded lihtsustavad kohtule aruannete esitamist. Erikontrolli käigus otsitakse välja tagasivõidetavad tehingud ning kadunud finantsvahendid.

Erikontrollid pankrotimenetluses

Finantskonsultant omab kogemust juba eelmisest majanduskriisist 1998 – 2000 a., millal hakkasime läbi viima erikontrolle erinevates pankrotimenetlustes.
Mõnikord ei soovi pankrotihaldurid pankrotiprotsessides erikontrolle tellida, sest kardavad täiendavaid kulutusi ning ei ole veendunud, et see täiendav kulu ka mingit tulemust annab. Nagu näitab meie eelnev kogemus, siis meie poolt läbiviidud töö lõpptulemus on pankrotimenetluse jaoks tulemuslik, kuna erikontrolli käigus avastatakse tagasivõitmise tehinguid ning deebitorid, kes peavad pankrotipessa lisavahendeid maksma. Revisjon on tulemuslik isegi siis, kui võlgnik ei esitanud pankrotihaldurile korrektseid raamatupidamise dokumente (hävitas need, esitas võltsitud andmed, hävitas raamatupidamisprogrammi jne).
Meie klientide hulgas on suured Eesti ja Euroopa pangad.

Kui soovite saada lisainformatsiooni või tekkis küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust. Oleme alati valmis Teid abistama!

Pankrotiaegne raamatupidamine

Meie firma tegeleb pankrotihalduri tellimusel kõigi pankrotiaegse raamatupidamisega seotud küsimustega: alates pankroti väljakuulutamisest kuni ettevõtte kustutamiseni Äriregistrist.

Pankrotiaegne raamatupidamine sisaldab tavaliselt:

  • raamatupidamise dokumentide ülevõtmine;
  • jooksva raamatupidamise korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktitele (k.a. pankrotiseadusele) või endise raamatupidaja konsulteerimine seoses pankrotimenetluse raamatupidamise erisustega ;
  • Töötukasse arvestuste ettevalmistamine või ettevõtte endise raamatupidaja konsulteerimine arvestuse ning dokumentide ettevalmistamisel;
  • pangaülekannete ettevalmistamine;
  • pankrotivara arvestused.

Meie töö lisaväärtus pankrotihaldurile jooksva pankrotiaegse raamatupidamiseteenuse puhul on see, et kuna pankrotivara arvestus koostatakse lähtudes pankrotiseadusest, siis on pankrotihalduril oluliselt lihtsam esitada kord 3 kuu jooksul aruandeid kohtule.

Juhul, kui jäetakse tööle ettevõtte pankrotieelne raamatupidaja, kes tavaliselt ei oma kogemust pankrotimenetluse raamatupidamises, siis me pakume konsultatsioone pankrotiaegse raamatupidamise osas (raamatupidamise erisused pankrotimenetluses, arvestused Töötukassasse jne) .

Teenuseid osutame eesti, vene, inglise keeles.

Oleme valmis kohtuma ning vastama tekkinud küsimustele.

Finantsalased nõustamised pankrotihalduritele

Juhul kui pankrotimenetluse käigus tekivad finantsalased probleemid või küsimused, siis oleme alati valmis Teid aitama. Juhul, kui Finantskonsultant osutab raamatupidamisteenust Teie pankrotimenetluses, siis on kõik suulised finantskonsultatsioonid tasuta.

Finantskonsultant aitab lahendada vaidlused pankrotieelsete võlgnike, kreeditoride, Maksu-ja Tolliametiga jne.

Ootame Teie küsimusi!